Privacystatement

Rugzorg nederland doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Rugzorg nederland houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn; Voor- en achternaam, telefoonnummer en emailadres.

Rugzorg Nederland verzamelt geen cookies en/of informatie van bezoekers over het gebruik van deze website.

Deze privacy-verklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.

Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via deze website.