Patiënteninformatie Intradiscale behandelingen

In bepaalde gevallen kan u voorgesteld worden een intradiscale behandeling van een tussenwervelschijf, de discus, te ondergaan. Hierbij wordt 1 naald in de tussenwervelschijf geplaatst waarna een bepaalde hoeveelheid medicamenten ingebracht wordt.

De procedure gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden waarbij een correcte naaldplaatsing  onder röntgendoorlichting verzekerd is. De hoeveelheid röntgenstraling die u hierbij ontvangt is nihil en voor u onschadelijk. In de regel zal contrastmiddel toegediend worden, de arts zal u daarom vragen  of u bekend bent met allergieën voor Jodium of röntgencontrastmiddelen.

Nadien wordt een geringe hoeveelheid van een plaatselijk verdovingsmiddel, Lidocaïne of Bupivacaïne ingespoten in combinatie met een corticosteroïd, Dexamethason, en een antibioticum, Cefuroxim.

De procedure is veilig maar met een beperkte kans op complicaties, namelijk op het optreden van een infectie in de tusssenwervelschijf. De kans hierop is klein en wordt verder beperkt door het toevoegen van een antibioticum aan het ingespoten mengsel.
 
Er bestaat een geringe kans op het optreden van bloedingen, om deze kans te verminderen zal u in de regel gevraagd worden om het eventueel gebruik van bloedverdunners 5 dagen voor een geplande procedure te staken. Soms kan ook een andere termijn afgesproken worden. In bepaalde gevallen bijvoorbeeld als u een hartklepprothese heeft zal hiervan worden afgezien. Het staken van de bloedverdunners zal altijd van te voren door uw behandelend arts met u besproken zijn.

De procedure kan tijdens het inbrengen van de naad alsook bij het inspuiten van de medicatie kortdurend pijnlijk zijn.

Na de procedure zullen wij u een beperkte tijd laten liggen dit eventueel in een speciaal daarvoor bestemde ruimte. Dit is enkel om het optreden van pijnklachten na de procedure te beperken.

Na de procedure mag u tijdelijk geen voertuig besturen.

Het kan voorkomen dat u enige dagen na de injectie enige toename van uw pijnklachten ondervindt.
Bij een ongebruikelijke toename van uw pijnklachten of zenuwuitval neemt u contact met ons op.
Buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op het spoednummer.

documentnummer: Ane-006.08

Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap